چرا پارچه دیواری شناخته شده نیست ؟

از آنجاییکه برندهای ارایه دهنده کاغذ دیواری در دنیا بسیار بسیار بیشتر از رغیب خود یعنی پارچه دیواری می باشد از این رو سهم بیشتری از بازار دکوراسیون داخلی را به خود اختصاص داده اند. دوم اینکه پارچه دیواری محصول جدیدتری نسبت به کاغذ دیواری می باشد و در واقع کمتر افرادی با این محصول آشنا هستند. اما قطعا در آینده ای نزدیک سهم بیشتر بازار برای پارچه دیواری می تواند باشد.

پارچه دیواری در طرح های مختلف اجراء میشود و نصب پارچه دیواری به راحتی کاغذ دیواری است ولی کمی متفاوت تر.

همانطور که گفته شد پارچه دیواری مزایای خاص خود را دارد که در کاربرد پارچه دیواری تاثیر بسزایی دارد.